آگهی استخدام راننده با وانت در شرکت پخش آرایشی و بهداشتی حافظ خورشید

استخدام راننده با وانت در شرکت پخش آرایشی و بهداشتی حافظ خورشید

1397-09-18

استخدام یک نفر راننده با وانت پیکان (دو گانه سوز مسقف )در شرکت پخش آرایشی و بهداشتی حافظ خورشید با درآمد خوب (داشتن سابقه پخش)

استخدام یک نفر راننده با وانت پیکان (دو گانه سوز مسقف )در شرکت پخش آرایشی و بهداشتی حافظ خورشید با درآمد خوب (داشتن سابقه پخش)

شیراز ستاد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی