آگهی استخدام دستیار رنگ و مش کار در سالن آرایشی

استخدام دستیار رنگ و مش کار در سالن آرایشی

1397-09-18

استخدام دستیار رنگ و مش در سالن آرایشی با آموزش .ترجیحا آشنا به براشینگ مو

استخدام دستیار رنگ و مش در سالن آرایشی با آموزش .ترجیحا آشنا به براشینگ مو

تهران زعفرانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی