آگهی استخدام آرایشگر مردانه

استخدام آرایشگر مردانه

1397-09-18

استخدام آرایشگر مردانه در آرایشگاه بسیار با سابقه به صورت اجاره ای یا درصدی

استخدام آرایشگر مردانه در آرایشگاه بسیار با سابقه به صورت اجاره ای یا درصدی

تهران پردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی