آگهی استخدام سرپرست تولیدی در تولیدی مبلمان اداری و پارتیشن-مهندس صنایع

استخدام سرپرست تولیدی در تولیدی مبلمان اداری و پارتیشن-مهندس صنایع

1397-07-22

استخدام سرپرست تولیدی در تولیدی مبلمان اداری و پارتیشن

استخدام سرپرست تولیدی در تولیدی مبلمان اداری و پارتیشن

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی