آگهی استخدام منشی خانم در دفتر وکالت

استخدام منشی خانم در دفتر وکالت

1397-09-18

استخدام منشی خانم در دفتر وکالت با ساعت کار ۱۶ الی ۲۰ و ۵شنبه تعطیل

استخدام منشی خانم در دفتر وکالت با ساعت کار ۱۶ الی ۲۰ و ۵شنبه تعطیل

تهران چیذر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی