آگهی استخدام کارشناس کنترل پروژه مهندس صنایع در یک شرکت معتبر مهندسی

استخدام کارشناس کنترل پروژه مهندس صنایع در یک شرکت معتبر مهندسی

1397-07-24

استخدام کارشناس کنترل پروژه در یک شرکت معتبر مهندسی,اشنا با نرم افزارmsp-واجدین شرایط رزومه خود را به ایمیل ثبت شده ارسال نمایند.

استخدام کارشناس کنترل پروژه در یک شرکت معتبر مهندسی,اشنا با نرم افزارmsp-واجدین شرایط رزومه خود را به ایمیل ثبت شده ارسال نمایند.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی