آگهی استخدام نیروی نظافتچی خانم و آقا بدون جای خواب

استخدام نیروی نظافتچی خانم و آقا بدون جای خواب

1397-09-18

استخدام نیروی نظافتچی خانم و آقا بدون جای خواب با حقوق خوب

استخدام نیروی نظافتچی خانم و آقا بدون جای خواب با حقوق خوب

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی