آگهی استخدام کارمند کامپیوتر در موسسه معتبر

استخدام کارمند کامپیوتر در موسسه معتبر

1397-09-18

استخدام کارمند کامپیوتر خانم در موسسه معتبر جهت امور دفتری. ساعت کاری : 8 الی 17

استخدام کارمند کامپیوتر خانم در موسسه معتبر جهت امور دفتری. ساعت کاری : 8 الی 17

اراک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی