آگهی استخدام فروشنده خانم فروشگاه لبنیات

استخدام فروشنده خانم فروشگاه لبنیات

-621-01-0-67

به چند فروشنده خانم وکارگرساده خانم جهت کار‌در فروشگاه لبنیات نیازمندیم ساعت کاری۷:۳۰تا۱۵ ۱۵تا۲۳+سرویس برگشت حقوق۷+بیمه اراک خ قیام خ نواب جنب اداره کل پست لبنیات دامپرور تلفن۰۹۱۸۶۰۰۵۱۵۶-۰۹۱۸۳۴۹۹۰۷۰

به چند فروشنده خانم وکارگرساده خانم جهت کار‌در فروشگاه لبنیات نیازمندیم ساعت کاری۷:۳۰تا۱۵ ۱۵تا۲۳+سرویس برگشت حقوق۷+بیمه اراک خ قیام خ نواب جنب اداره کل پست لبنیات دامپرور تلفن۰۹۱۸۶۰۰۵۱۵۶-۰۹۱۸۳۴۹۹۰۷۰

اراک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی