آگهی استخدام کارمند کامپیوتر در موسسه مجاز

استخدام کارمند کامپیوتر در موسسه مجاز

1397-09-18

استخدام کارمند کامپیوتر خانم در موسسه مجاز .مسلط به تایپ و اکسل و ...ترجیحا با سابقه کار

استخدام کارمند کامپیوتر خانم در موسسه مجاز .مسلط به تایپ و اکسل و ...ترجیحا با سابقه کار

کرمان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی