آگهی استخدام کارمند کامپیوتر در شرکت معتبر

استخدام کارمند کامپیوتر در شرکت معتبر

1397-09-18

استخدام کارمند کامپیوتر در شرکت معتبر.دارای مدرک icdl یا مهارت بر اکسل

استخدام کارمند کامپیوتر در شرکت معتبر.دارای مدرک icdl یا مهارت بر اکسل

کرمان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی