آگهی استخدام گرافیست در کارخانه تولید پلاستیک

استخدام گرافیست در کارخانه تولید پلاستیک

1397-09-18

استخدام گرافیست در کارخانه تولید پلاستیک.لطفا نمونه کار و رزومه در تلگرام ارسال شود

استخدام گرافیست در کارخانه تولید پلاستیک.لطفا نمونه کار و رزومه در تلگرام ارسال شود

کرمان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی