آگهی استخدام معلم پایه پنجم در دبستان غیر دولتی

استخدام معلم پایه پنجم در دبستان غیر دولتی

1397-09-18

استخدام معلم پایه پنجم در دبستان غیر دولتی آشنا به کامپیوتر و زبان انگلیسی و تولید محنوا و تخته هوشمند و دارای خط زیبا

استخدام معلم پایه پنجم در دبستان غیر دولتی آشنا به کامپیوتر و زبان انگلیسی و تولید محنوا و تخته هوشمند و دارای خط زیبا

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی