آگهی استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در تاکسی سرویس

استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در تاکسی سرویس

1397-09-18

استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در تاکسی سرویس در دو شیفت صبح و عصر با درآمد خوب ( اتومبیل پژو, سمند, ال۹۰, و.....)

استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در تاکسی سرویس در دو شیفت صبح و عصر با درآمد خوب ( اتومبیل پژو, سمند, ال۹۰, و.....)

کرج عظیمیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی