آگهی استخدام بازارياب در شرکت صنایع غذایی شیرزاد

استخدام بازارياب در شرکت صنایع غذایی شیرزاد

1397-09-17

استخدام بازارياب در شرکت صنایع غذایی شیرزاد متقاضیان لطفا جهت مصاحبه فقط با شماره های 04136301287 و 04136301284تماس برقرار نمایید.

استخدام بازارياب در شرکت صنایع غذایی شیرزاد متقاضیان لطفا جهت مصاحبه فقط با شماره های 04136301287 و 04136301284تماس برقرار نمایید.

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی