آگهی استخدام فروشنده جهت فروشندگی در شعبه ستاره باران

استخدام فروشنده جهت فروشندگی در شعبه ستاره باران

1397-09-17

استخدام فروشنده جهت فروشندگی در شعبه ستاره باران مجموعه رویان کتان برای اطلاعات بیشتر الزاما باشماره همراه 09149109015 تماس برقرار نمایید.

استخدام فروشنده جهت فروشندگی در شعبه ستاره باران مجموعه رویان کتان برای اطلاعات بیشتر الزاما باشماره همراه 09149109015 تماس برقرار نمایید.

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی