آگهی استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در آژانس

استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در آژانس

1397-09-17

استخدام تعدادی راننده جهت کا در آژانس با درامدی رضایت بخش و محیطی منظم (در آمد روزانه حدود۶۰تا۹۰هزار تومن)

استخدام تعدادی راننده جهت کا در آژانس با درامدی رضایت بخش و محیطی منظم (در آمد روزانه حدود۶۰تا۹۰هزار تومن)

بیرجند

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی