آگهی استخدام فروشنده جهت فعالیت در یک فروشگاه معتبر

استخدام فروشنده جهت فعالیت در یک فروشگاه معتبر

1397-09-17

استخدام فروشنده مجرب و متعهد جهت فروش کت و شلوار در یک فروشگاه معتبر از واجدین شرایط دعوت به همکاری بعمل می آید.

استخدام فروشنده مجرب و متعهد جهت فروش کت و شلوار در یک فروشگاه معتبر از واجدین شرایط دعوت به همکاری بعمل می آید.

اصفهان مشتاق دوم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی