آگهی استخدام پیک موتوری تهیه غذا

استخدام پیک موتوری تهیه غذا

1397-09-16

استخدام تعدادی پیک موتوری برای کار در تهیه غذا با محیطی منظم و آرام

استخدام تعدادی پیک موتوری برای کار در تهیه غذا با محیطی منظم و آرام

قم هنرستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی