آگهی استخدام راننده با ماشین

استخدام راننده با ماشین

1397-09-16

استخدام یک نفر راننده با ماشین جهت توزیع بسته های پستی در محدوده فردیس، مشکین دشت ،محمد شهر ، ماهدشت با درآمدی رضایت بخش

استخدام یک نفر راننده با ماشین جهت توزیع بسته های پستی در محدوده فردیس، مشکین دشت ،محمد شهر ، ماهدشت با درآمدی رضایت بخش

کرج طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی