آگهی استخدام بازارياب در تیم اجرایی آرتان

استخدام بازارياب در تیم اجرایی آرتان

1397-09-16

استخدام بازارياب حرفه ای با فن بیان قوی در تیم اجرایی آرتان در راستای برگزاری سمینار در زمینه های رشد اقتصادی متقاضیان گرامی با ما تماس بگیرید

استخدام بازارياب حرفه ای با فن بیان قوی در تیم اجرایی آرتان در راستای برگزاری سمینار در زمینه های رشد اقتصادی متقاضیان گرامی با ما تماس بگیرید

مشهد سجاد شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی