آگهی استخدام آشپز در سفره خانه

استخدام آشپز در سفره خانه

1397-09-16

استخدام آشپز ایرانی پز ماهر جهت همکاری در سفره خانه با امکانات محل خواب و غذا ساعت کاری بصورت تمام وقت از (ساعت 10 صبح الی 12 شب )

استخدام آشپز ایرانی پز ماهر جهت همکاری در سفره خانه با امکانات محل خواب و غذا ساعت کاری بصورت تمام وقت از (ساعت 10 صبح الی 12 شب )

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی