آگهی استخدام نیروی خانم در هتل

استخدام نیروی خانم در هتل

1397-09-16

استخدام نیروی خانم با اخلاق و متین متعهد به کار جهت همکاری در هتل محدوده انقلاب ساعت کاری از 6 صبح الی 4 بعدازظهر

استخدام نیروی خانم با اخلاق و متین متعهد به کار جهت همکاری در هتل محدوده انقلاب ساعت کاری از 6 صبح الی 4 بعدازظهر

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی