آگهی استخدام خدمتکار خانم مجرد حداکثر سی ساله مرتب و منظم جهت انجام امور منزل

استخدام خدمتکار خانم مجرد حداکثر سی ساله مرتب و منظم جهت انجام امور منزل

1397-09-16

استخدام خدمتکار خانم مجرد حداکثر سی ساله ،مرتب و منظم جهت انجام امور منزل بصورت نیمه وقت

استخدام خدمتکار خانم مجرد حداکثر سی ساله ،مرتب و منظم جهت انجام امور منزل بصورت نیمه وقت

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی