آگهی استخدام نظافتچی خانم و آقا

استخدام نظافتچی خانم و آقا

1397-09-16

استخدام نظافتچی خانم و آقا برای شرکت خدماتی٬ بدون سوءپیشینه

استخدام نظافتچی خانم و آقا برای شرکت خدماتی٬ بدون سوءپیشینه

تهران امام حسین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی