آگهی استخدام کارشناس و مشاور تبلیغات در هلدینگ رسانه های برتر

استخدام کارشناس و مشاور تبلیغات در هلدینگ رسانه های برتر

1397-07-09

استخدام کارشناس و مشاور تبلیغات در هلدینگ رسانه های برتر سابقه کار در حوضه ی فروش تبلیغات روابط عمومی بالا و آموزش پذیر

استخدام کارشناس و مشاور تبلیغات در هلدینگ رسانه های برتر سابقه کار در حوضه ی فروش تبلیغات روابط عمومی بالا و آموزش پذیر

تهران ابوذر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی