آگهی استخدام خدمه خانم مجرد و جوان با ادب وخوش اخلاق با ظاهری آراسته

استخدام خدمه خانم مجرد و جوان با ادب وخوش اخلاق با ظاهری آراسته

1397-09-16

استخدام خدمه خانم مجرد و جوان با ادب وخوش اخلاق با ظاهری آراسته برای امور خانه داری

استخدام خدمه خانم مجرد و جوان با ادب وخوش اخلاق با ظاهری آراسته برای امور خانه داری

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی