آگهی استخدام تعدادی نظافتچی خانم یا آقا منضبط با ظاهر آراسته برای نظافت در کارگاه شیرینی پزی

استخدام تعدادی نظافتچی خانم یا آقا منضبط با ظاهر آراسته برای نظافت در کارگاه شیرینی پزی

1397-09-16

استخدام تعدادی نظافتچی خانم یا آقا منضبط با ظاهر آراسته برای نظافت در کارگاه شیرینی پزی با حقوق ثابت

استخدام تعدادی نظافتچی خانم یا آقا منضبط با ظاهر آراسته برای نظافت در کارگاه شیرینی پزی با حقوق ثابت

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی