آگهی استخدام ظرفشور برای یک کافه رستوران معتبر

استخدام ظرفشور برای یک کافه رستوران معتبر

1397-09-16

استخدام ظرفشور برای یک کافه رستوران معتبر با بیمه

استخدام ظرفشور برای یک کافه رستوران معتبر با بیمه

اصفهان پل وحید

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی