آگهی استخدام فروشنده جهت فعالیت دریک شرکت بازرگانی خصوصی غیردولتی

استخدام فروشنده جهت فعالیت دریک شرکت بازرگانی خصوصی غیردولتی

1397-09-16

استخدام فروشنده جهت فعالیت دریک شرکت بازرگانی خصوصی غیردولتی با روابط عمومی بالا وفن بیان وآشنا با کامپیوتر و نرم افزار فتوشاپ از واجدین شرایط نیرو پذیرش می گردد.

استخدام فروشنده جهت فعالیت دریک شرکت بازرگانی خصوصی غیردولتی با روابط عمومی بالا وفن بیان وآشنا با کامپیوتر و نرم افزار فتوشاپ از واجدین شرایط نیرو پذیرش می گردد.

تهران جنت آباد جنوبی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی