آگهی استخدام کارشناس پشتیبان نرم افزار در شرکت نرم افزاری آموت

استخدام کارشناس پشتیبان نرم افزار در شرکت نرم افزاری آموت

1397-07-09

استخدام کارشناس پشتیبان نرم افزار در شرکت نرم افزاری آموت دارای فن بیان و توانایی برقراری ارتباط موثر با افراد افراد مسلط به SQL SERVER در اولویت می باشند.

استخدام کارشناس پشتیبان نرم افزار در شرکت نرم افزاری آموت دارای فن بیان و توانایی برقراری ارتباط موثر با افراد افراد مسلط به SQL SERVER در اولویت می باشند.

مشهد آب و برق

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی