آگهی استخدام کارمند اداری خانم

استخدام کارمند اداری خانم

1397-09-17

استخدام کارمند اداری خانم با حقوق 800 هزار تومان جهت مسئول روز خوابگاه

استخدام کارمند اداری خانم با حقوق 800 هزار تومان جهت مسئول روز خوابگاه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی