آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-09-17

استخدام منشی خانم مجرد جهت انجام امور دفتری با حقوق ثابت و پاداش

استخدام منشی خانم مجرد جهت انجام امور دفتری با حقوق ثابت و پاداش

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی