آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت خدماتی نظافتی

استخدام منشی خانم در یک شرکت خدماتی نظافتی

1397-09-17

استخدام منشی خانم در یک شرکت خدماتی نظافتی با حقوق توافقی

استخدام منشی خانم در یک شرکت خدماتی نظافتی با حقوق توافقی

تهران امام حسین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی