آگهی استخدام منشی خانم در دفتر حقوقی

استخدام منشی خانم در دفتر حقوقی

1397-09-17

استخدام منشی خانم در دفتر حقوقی جهت پاسخگویی به تلفن و امور دفتری به صورت نیمه وقت با حقوق وزارت کار

استخدام منشی خانم در دفتر حقوقی جهت پاسخگویی به تلفن و امور دفتری به صورت نیمه وقت با حقوق وزارت کار

تهران طرشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی