آگهی استخدام ناخن کار در آرایشگاه

استخدام ناخن کار در آرایشگاه

1397-09-17

استخدام ناخن کار در آرایشگاه.همکار با سابقه .ترجیحا با مشتری.

استخدام ناخن کار در آرایشگاه.همکار با سابقه .ترجیحا با مشتری.

تهران قلهک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی