آگهی استخدام مهندس برق خانم در شرکت مهندسی بازرگانی معتبر

استخدام مهندس برق خانم در شرکت مهندسی بازرگانی معتبر

1397-07-24

استخدام مهندس برق خانوم در شرکت مهندسی بازرگانی معتبر در کلیه گرایشها و مسلط به زبان انگلیسی.واجدین شرایط رزومه خود را ایمیل نمایند.

استخدام مهندس برق خانوم در شرکت مهندسی بازرگانی معتبر در کلیه گرایشها و مسلط به زبان انگلیسی.واجدین شرایط رزومه خود را ایمیل نمایند.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی