آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

1397-09-17

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با حقوق 1.500 م به همراه بیمه

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با حقوق 1.500 م به همراه بیمه

تهران تجریش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی