آگهی استخدام پیک موتوری

استخدام پیک موتوری

1397-07-23

پیک موتوری با حقوق500 / 1 م + جایزه روزانه در محدوده بهشتی نیازمندیم . داشتن گواهینامه و بیمه الزامیست.

پیک موتوری با حقوق500 / 1 م + جایزه روزانه در محدوده بهشتی نیازمندیم . داشتن گواهینامه و بیمه الزامیست.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی