آگهی استخدام کارمند کامپیوتر در فروشگاه اینترنتی برنتیک

استخدام کارمند کامپیوتر در فروشگاه اینترنتی برنتیک

1397-09-17

استخدام کارمند کامپیوتر در فروشگاه اینترنتی برنتیک.با تسلط بر کار با سایت و فتوشاپ

استخدام کارمند کامپیوتر در فروشگاه اینترنتی برنتیک.با تسلط بر کار با سایت و فتوشاپ

ارومیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی