آگهی استخدام خدمه خانم مجرد باسلیقه برای آشپزی و نظافت و انجام کارهای منزل

استخدام خدمه خانم مجرد باسلیقه برای آشپزی و نظافت و انجام کارهای منزل

1397-09-17

استخدام خدمه خانم مجرد باسلیقه برای آشپزی و نظافت و انجام کارهای منزل

استخدام خدمه خانم مجرد باسلیقه برای آشپزی و نظافت و انجام کارهای منزل

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی