آگهی استخدام منشی در شرکتی معتبر

استخدام منشی در شرکتی معتبر

1397-09-17

استخدام منشی در شرکتی معتبر . دو نفر منشی جذب خواهد شد

استخدام منشی در شرکتی معتبر . دو نفر منشی جذب خواهد شد

تهران قلهک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی