آگهی استخدام تعدادی نظافتچی خانم و آقا جهت کار در شرکت خدماتی

استخدام تعدادی نظافتچی خانم و آقا جهت کار در شرکت خدماتی

1397-09-17

استخدام تعدادی نظافتچی خانم و آقا جهت کار در شرکت خدماتی بدون جای خواب

استخدام تعدادی نظافتچی خانم و آقا جهت کار در شرکت خدماتی بدون جای خواب

تهران سید خندان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی