آگهی استخدام دو نفر نگهبان آقا جهت مجتمع تجاری

استخدام دو نفر نگهبان آقا جهت مجتمع تجاری

1397-09-17

استخدام دو نفر نگهبان آقا جهت مجتمع تجاری با حقوق و مزایا

استخدام دو نفر نگهبان آقا جهت مجتمع تجاری با حقوق و مزایا

تهران الهیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی