آگهی استخدام سند بلاست کار و شات بلاست کار

استخدام سند بلاست کار و شات بلاست کار

1397-07-24

استخدام سند بلاست کار و شات بلاست کار با روحیه بالا و حقوق مکفی

استخدام سند بلاست کار و شات بلاست کار با روحیه بالا و حقوق مکفی

آب‌ بر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی