آگهی استخدام کارگر ساده آقا بین۴۰تا۶۰سال با جای خواب

استخدام کارگر ساده آقا بین۴۰تا۶۰سال با جای خواب

1397-09-17

استخدام کارگر ساده آقا بین۴۰تا۶۰سال با جای خواب

استخدام کارگر ساده آقا بین۴۰تا۶۰سال با جای خواب

کرج آزادگان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی