آگهی استخدام بازاریاب

استخدام بازاریاب

1397-07-23

استخدام کارشناس تاسیسات جهت امور فروش با حقوق مزایا پورسانت .

استخدام کارشناس تاسیسات جهت امور فروش با حقوق مزایا پورسانت .

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی