آگهی استخدام کارمند کامپیوتر در شرکت مهندسی

استخدام کارمند کامپیوتر در شرکت مهندسی

1397-09-17

استخدام کارمند کامپیوتر خانم در شرکت مهندسی.با تسلط به فتوشاپ و مدرک حداقل لیسانس

استخدام کارمند کامپیوتر خانم در شرکت مهندسی.با تسلط به فتوشاپ و مدرک حداقل لیسانس

اهواز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی