آگهی استخدام کارمند کامپیوتر خانم در کافی نت

استخدام کارمند کامپیوتر خانم در کافی نت

1397-09-17

استخدام کارمند کامپیوتر خانم در کافی نت به صورت نیمه وقت با سابقه کاری

استخدام کارمند کامپیوتر خانم در کافی نت به صورت نیمه وقت با سابقه کاری

اهواز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی