آگهی استخدام پیک موتوری

استخدام پیک موتوری

1397-09-17

استخدام تعدادی پیک موتوری جهت کار در پیک موتوری ره آوران باحقوق عالی و مزایا (تمام وقت_پاره وقت)

استخدام تعدادی پیک موتوری جهت کار در پیک موتوری ره آوران باحقوق عالی و مزایا (تمام وقت_پاره وقت)

قم آزادگان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی